Werkwijze

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind via e-mail of telefonisch bij ons aanmelden.

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat uw klacht en hulpvraag is en wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven.

Logopedisch onderzoek

Na de intake zal er nader onderzoek plaatsvinden, hiervoor zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk.

Logopedische behandeling

Na het onderzoek worden de testresultaten met u besproken, en wordt beslist of behandeling nodig is. Er wordt een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Evaluatie

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. In overleg wordt de behandeling voortgezet, gestopt of er wordt, indien nodig, een aangepast behandelplan gemaakt.

Behandeling aan huis

Als behandeling in de praktijk volgens medische indicatie niet mogelijk is, dan komt de logopedist bij u thuis. Vraag gerust naar de mogelijkheden.