Vergoeding, Verwijzing & Tarieven

Logopedische behandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houd wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren. U zult dan geen factuur ontvangen.

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts, tandarts of een tandarts-specialist nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een behandeling ook na een DTL-screening (directe toegankelijkheid logopedie). Omdat niet alle zorgverzekeraars dit vergoeden werkt Logopediepraktijk Baerveldt alleen met een verwijzing.

TARIEVEN 2021

Per 1 januari 2021 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maximum tarieven vastgesteld die door aanbieders van logopedische zorg in rekening kunnen worden gebracht. Een groot deel van de zorgverzekeraars volgt deze tarieven echter niet en stelt eigen, lagere tarieven, vast. Logopedie Baerveldt heeft desondanks voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat uw zorg volledig vergoed wordt.

Als u de behandeling zelf betaalt, gelden de volgende tarieven:

Eenmalig onderzoek na verwijzing€ 84
Anamnese en onderzoek logopedie na verwijzing€ 84
Individuele zitting reguliere logopedie25 Min.€ 42
Uittoeslag€ 23
Telefonische zitting€ 21
Niet nagekomen afspraak logopedie*€ 32,50
Instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt30 Min.€ 42
Overleg met derden, anders dan de verwijzer30 Min.€ 42
Verslaglegging aan derden, anders dan de verwijzer30 Min.€ 42
* Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.