Privacy

Om U zo goed mogelijk te kunnen behandelen houden wij een logopedisch dossier over Uw hulpvraag en behandelingen bij. Met Uw toestemming gebruiken we uw gevens uit dat dossier in overleggen met collega zorgverleners (huisartsen, specialisten en schoollogopedisten bijvoorbeeld) en derden (leerkrachten en intern begeleiders) die betrokken zijn bij Uw behandeling. Daarbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomsten. Deze wetten geven U als cliënt recht op informatie, bewaring gedurende 15 jaar, inzage of vernietiging van uw dossier en op geheimhouding van uw gegevens. Hier vindt U informatie van de rijksoverheid over uw wettelijke rechten als client.